Χειρουργική Παίδων

 

 
 
 
Η Παιδοχειρουργική ή αλλιώς Χειρουργική Παίδων, είναι μία ειδικότητα της χειρουργικής που ως αντικείμενο της έχει τις χειρουργικές παθήσεις των παιδιών, από τη νεογνική τους ηλικία, έως και την ενηλικίωσή τους.

Να τονίσουμε εδώ ότι, εξαιτίας της διαφορετικής φυσιολογίας του οργανισμού των παιδιών και της διαφορετικότητας των παθήσεών που αντιμετωπίζουν, πρέπει να αξιολογούνται & να αντιμετωπίζονται διαφορετικά από ότι οι ενήλικες.

Ο παιδοχειρουργός καθ’ όλη τη διάρκεια της ειδίκευσής του εκπαιδεύεται στην ιδιαίτερη φυσιοπαθολογία των παιδιών, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο πρέπει να γίνεται η προσέγγιση σε ασθενείς αυτών των ηλικιών.

Ακόμα, υπογραμμίζεται ότι σε περιπτώσεις παιδιών ασθενών γίνεται χρήση διαφορετικών υλικών και εξοπλισμού απ’ ότι στους ενήλικες και ότι ο παιδοχειρουργός απαιτείται να κάνει εξαιρετικά λεπτούς χειρισμούς και πολυετή εκπαίδευση.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι στην περίπτωση των παιδιών ασθενών χρησιμοποιούνται διαφορετικά υλικά και εξοπλισμός απ’ ότι στους ενήλικες, ενώ οι χειρισμοί που απαιτούνται είναι εξαιρετικά λεπτοί και απαιτούν πολυετή εκπαίδευση του παιδοχειρουργού.

Η συγκεκριμένη ειδικότητα, για να αποκτηθεί απαιτεί σπουδές που διαρκούν επτά χρόνια (μετά την απόκτηση του πτυχίου της Ιατρικής), με τα τρία χρόνια να αφορούν εκπαίδευση στη Γενική Χειρουργική και τα άλλα τέσσερα χρόνια στη Χειρουργική Παίδων.

 
 
Φόρμα Επικοινωνίας